Odlukom Skupštine HUK-a, godišnja članarina HUK-a iznosi 50,00 kn. Obvezni su je platiti svi članovi HUK-a u toku kalendarske godine na koju se odnosi. Članarina HUK-a se uplaćuje na žiro račun Udruge, a obavijest o uplaćenoj članarini se dostavlja rizničarki HUK-a, dr. Jasminki Popović, koja o tome izdaje odgovarajuću potvrdu, te uplatu evidentira u donjoj tablici.

Svi članovi HUK-a, koji to žele, mogu uplatiti i sumu veću od 50,00 kn, što ih onda djelomice ili u potpunosti oslobađa obveze plaćanja članarine u narednoj godini, ili se ta uplata evidentira kao donacija.

Znak “-” u tablici znači da član nije obveznik plaćanja članarine za tu godinu (ili je članom u toj godini bio manje od 6 mjeseci, ili nije uopće).

Znak “+” u tablici znači da član nije dužan članarinu za tu godinu jer ju je većim uplaćenim iznosom podmirio prethodno ili naknadno.

TABLICA: Uplaćene članarine i donacije

Član/ica (abecedom) 2013 (kn) 2014 (kn) 2015 (kn) 2016 (kn) 2017 (kn) 2018 (kn)
Mirjana Bijelić 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Mario Cetina 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Dominik Cinčić
Marijana Đaković 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Marijana Jurić 50,00
Biserka Kojić-Prodić 100,00 + 100,00 100,00 50,00 100,00
Marija Luić 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Dubravka Matković-Čalogović 50,00 50,00 50,00  –
Anton Meden + + 150,00 150,00 +
Ernest Meštrović 50,00 + 150,00 + 150,00
Krešimir Molčanov + 100,00 100,00 + 50,00
Simon Parsons
Jasminka Popović 50,00 50,00 50,00 + 100,00
Stanko Popović 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Biserka Prugovečki + 100,00 50,00 100,00 +
Igor Sabljić 50,00 50,00 50,00
Željko Skoko 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 +
Vladimir Stilinović + + 150,00 + 150,00 +
Ana Šantić 50,00 50,00 50,00 50,00 + 100,00
Zoran Štefanić 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Darko Tibljaš 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nenad Tomašić 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 +
Aleksandar Višnjevac 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Martina Vrankić 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00