ADRESA:
Hrvatska udruga kristalografa
Bijenička cesta 54
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

tel. 01 4571203
fax. 01 4680245

E-pošta: huk@irb.hr

Mrežne stranice: hrvatska-udruga-kristalografa.hr

OIB: 47378791658
Matični broj: 2922428
Datum utemeljenja: 24. kolovoza 2012.
Registrirana pri: Gradski ured za opću upravu grada Zagreba
Datum upisa u matični registar: 9. listopada 2012.
Registracijski broj: 21009622
Datum upisa u registar neprofitnih organizacija: 12. studenoga 2012.
Broj u registru neprofitnih organizacija (RNO broj): 0221640
EORI broj: HR47378791658

Upravljačka tijela i osobe u mandatu: 21.10.2016. – 21.10.2020.

Predsjednik: Dr. Aleksandar Višnjevac (ovlašten za zastupanje Udruge)
Dopredsjednica: Doc. dr. Ana Šantić (ovlaštena za zastupanje Udruge)
Tajnica: Doc. dr. Marijana Đaković
Rizničarka: Dr. Jasminka Popović
Knjižničarka: Dr. Martina Vrankić (imenovana)
Urednik mrežnih stranica i community manager: Alen Bjelopetrović (imenovan)

Upravljačka tijela i osobe u mandatu: 24.08.2012. – 21.10.2016.

Predsjednik: Dr. Aleksandar Višnjevac (ovlašten za zastupanje Udruge)
Dopredsjednik: Prof. dr. Mario Cetina (ovlašten za zastupanje Udruge)
Tajnica: Doc. dr. Marijana Đaković
Rizničarka: Dr. Jasminka Popović
Ovlaštena za zastupanje Udruge: Dr. Marija Luić