HUK-ova radionica “Hot Topics in Contemporary Crystallography 3” održat će se u Bolu na Braču, od 23. do 27. rujna 2018. Do početka radionice, treće u nizu, preostalo je još samo 70 dana. Više informacija i poveznica na registraciju dostupni su na službenim mrežnim stranicama radionice.