Hrvatska udruga kristalografa (HUK) utemeljena je održavanjem Utemeljiteljske skupštine, 24. kolovoza 2012. s početkom u 15 h na IRB-u, Bijenička cesta 54 u Zagrebu. Rješenjem gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 9. listopada 2012, HUK je stekla pravnu osobnost, te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21009622. Engleski naziv Udruge je Croatian Association of Crystallographers (CAC). Odlukama Utemeljiteljske skupštine od 24. kolovoza 2012, Skupština HUK-a, koju čine svi članovi Udruge je upravno tijelo Udruge. Za predsjednika HUK-a u narednom četvorogodišnjem mandatu (2012 – 2016) izabran je dr. Aleksandar Višnjevac, viši znanstveni suradnik IRB-a, za dopredsjednika prof. dr. Mario Cetina, izvanredni profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tajnica HUK-a je postala doc. dr. Marijana Đaković, docentica na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a rizničarka HUK-a je dr. Jasminka Popović, viša znanstvena suradnica IRB-a. Također odlukom Utemeljiteljske skupštine od 24. kolovoza 2012. pravo zastupanja HUK-a imaju predsjednik/ca, dopredsjednik/ca HUK-a, te članica HUK-a Marija Luić.

U petak, 21. listopada 2016. održana je Osma (druga izborna) skupština Hrvatske udruge kristalografa. Za predsjednika HUK-a u narednom četverogodišnjem mandatu (2016 – 2020) je izabran dr. sc. Aleksandar Višnjevac, za dopredsjednicu HUK-a, doc. dr. sc. Ana Šantić, za tajnicu je izabrana doc. dr. sc. Marijana Đaković, a za rizničarku dr. sc. Jasminka Popović. Za HUK-ovog community managera izabran je Igor Sabljić.

Statut HUK-a može se pogledati ovdje.

Rješenje Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba o upisu HUK-a  u Registar udruga RH može se pogledati ovdje.

Zapisnik Utemeljiteljske skupštine HUK-a može se pogledati ovdje.

Strateški plan HUK-a 2012 – 2016 (Skupština HUK-a usvojila 3. lipnja 2013) s izmjenama i dopunama usvojenim 14. ožujka 2014 se može pogledati ovdje.

Utemeljitelji Hrvatske udruge kristalografa su (abecednim redom):

 1. Mirjana Bijelić,
 2. prof. dr. Mario Cetina,
 3. izv. prof. dr. Marijana Đaković,
 4. dr. Marija Luić,
 5. prof. dr. Dubravka Matković-Čalogović,
 6. dr. Jasminka Popović,
 7. akademik prof. dr. Stanko Popović,
 8. doc. dr. Željko Skoko,
 9. doc. dr. Ana Šantić,
 10. dr. Goran Štefanić,
 11. dr. Zoran Štefanić,
 12. prof. dr. Darko Tibljaš,
 13. dr. Aleksandar Višnjevac, i
 14. dr. Martina Vrankić

Ciljevi HUK-a. HUK je neprofitna pravna osoba, te znanstveno-strukovna udruga utemeljena s ciljem promicanja izvrsnosti, poticanja suradnje i pomaganja u razvoju karijera u okviru kristalografske zajednice u Hrvatskoj, te afirmacije Hrvatske kao regionalnog središta kristalografske znanosti, a sve to putem aktivnog sudjelovanja u radu međunarodnih krovnih kristalografskih organizacija, organiziranja međunarodnih radionica, seminara, konferencija, kao i drugih znanstveno-stručnih okupljanja, poticanja i potpomaganja međunarodne razmjene znanstvenika, poticanja i potpomaganja cjeloživotnog obrazovanja svojih članova sudjelovanjem na znanstvenim skupovima i školama, te sudjelovanja u financiranju znanstvenih istraživanja.

Vizija HUK-a je da ostane mala, operativna i učinkovita udruga snažno motiviranih znanstvenika, posvećenih afirmaciji kristalografije unutar prirodoslovne znanstvene zajednice i šire, podršci mladim nadarenim hrvatskim kristalografima, te afirmaciji Hrvatske kao regionalnog središta kristalografske znanosti. HUK će i u budućnosti kao i do sada, pri mogućem primanju novih članica i članova, voditi računa o njihovim stručnim i znanstvenim referencama, o ravnopravnoj zastupljenosti predstavnika različitih kristalografskih specijalnosti, te o dobnoj i rodnoj ravnopravnosti. Promicanje izvrsnosti, poticanje i pomoć nadarenim mladim kristalografima, poticanje suradnje i razmjene znanstvenika i afirmacija hrvatske kristalografije u europskom znanstvenom prostoru, jesu i ostat će naši najvažniji ciljevi, štoviše – naš raison d’être.

Misija HUK-a je, u srednjoročnom razdoblju pred nama, osigurati Hrvatskoj ulogu i značaj regionalnog kristalografskog središta.