Izjava Hrvatske udruge kristalografa o raznolikosti, jednakosti i uključivosti

 

Mi, Hrvatska udruga kristalografa kao stručna udruga, kao i okupljanja koja organiziramo, otvoreni smo svim bona fide kristalografima, kao i znanstvenicima koji rade u srodnim područjima, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, rasu, državljanstvo, jezik, politička stajališta, rod, spol, seksualnu orjentaciju, invalidnost i dob. Vjerujemo da njegovanje kulture različitosti, jednakosti i uključivosti nije samo ispravno, nego je i mudro. Radni okoliš u kojem se baš svatko osjeća ugodno, uključeno i ravnopravno je poticajan i ohrabrujući. Posve smo svjesni da postizanje takvog okruženja nije stvar puke odluke (čak niti odlučnosti), nego li dugotrajnog predanog rada. Odlučni smo kontinuirano i neumorno raditi na tome.

Skupština je ovu izjavu usvojila 21.9.2022.