Ime i adresa banke:  Erste & Steiermärkische bank dd, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Vlasnik računa: Hrvatska udruga kristalografa, Bijenička 54, 10000 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR1524020061100637321
SWIFT/BIC: ESBCHR22