Kotizacija:

  • članovi HKZ i HUK-a s uplaćenom članarinom za 2014.      150 kuna
  • ostali sudionici skupa                                               220 kuna

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, osvježenje za vrijeme stanki skupa i Zbornik radova.

Kotizaciju treba uplatiti do 1. rujna 2014. na žiro račun HAZU (OIB  61989185242; s naznakom: za Hrvatsku kristalografsku zajednicu): 2360000-1101541734