Izlaganja u trajanju do 15 minuta trebala bi prikazati rezultate nov(ij)ih istraživanja pojedinog laboratorija, istraživačke skupine, istraživanja na projektu, s prijedlogom budućih istraživanja.  Izlaganja bi trebala biti više popularna nego znanstvena,  za širi krug slušatelja, s težištem na bitnim postignućima. Poželjno je prikazati jednu do dvije problematike gdje su postignuti važni rezultati s međunarodnim odjekom.

Radovi (autorski/višeautorski) na osnovi izlaganja objavit će se u Zborniku skupa u izdanju HAZU.

Rad (na hrvatskome jeziku)  može biti stručniji,  opsega od 10 do 12 stranica (font Times New Roman, jednostruki prored, font 12, format doc, margine 3 cm) uključujući sažetak, uvod, glavni dio teksta, slike, tablice, zaključak, reference, prošireni sažetak na engleskome jeziku. Slike i tablice treba unijeti u tekst rada. Opis slika i tablica treba biti na hrvatskome i engleskome jeziku.

Treba slijediti izgled radova i  način citiranja  jednak onome u Acta Cryst. Radove treba  pripremiti do 30. rujna 2014., te ih poslati na adrese:

spopovic@phy.hr; marija.luic@irb.hr;

Radove i prezentacije treba imenovati ovako:

PREZIME Krist Hrv.doc    PREZIME Krist Hrv.ppt.

Radove će recenzirati uvaženi znanstvenici iz Hrvatske o čemu će odluku donijeti Odbor HKZ.