U petak, 21. listopada 2016. održana je Osma (izborna) skupština Hrvatske udruge kristalografa. Na Skupštini je predsjednik HUK-a, dr. sc. Aleksandar Višnjevac predstavio izvještaj o radu HUK-a u razdoblju od prethodne skupštine (22.10.2015.) kao i financijski izvještaj za 2016. godinu, dr. sc. Jasminka Popović je podnijela izvještaj o netom održanoj 3. Europskoj školi kristalografije u organizaciji HUK-a, Skupština je usvojila prijedlog da HUK u travnju 2017. godine priredi radionicu Hot Topics in Contemporary Crystallography u Poreču, te su jednoglasno izabrani dužnosnici HUK-a za sljedeći četverogodišnji mandat. Za predsjednika HUK-a je izabran dr. sc. Aleksandar Višnjevac, za dopredsjednicu HUK-a, doc.dr.sc. Ana Šantić, za tajnicu je izabrana doc.dr.sc. Marijana Đaković, a za rizničarku dr.sc. Jasminka Popović. Za HUK-ovog community managera izabran je Igor Sabljić.