Da biste postali član HUK-a, potrebno je samo popuniti HUK Obrazac za učlanjenje, ispisati ga, potpisati ga te skeniran poslati tajnici HUK-a, doc dr. Marijani Đaković, koja vodi evidenciju članstva HUK-a. U pravilu, članovi HUK-a su studenti, znanstvenici, stručnjaci, te školski ili sveučilišni nastavnici koji rade i obrazuju se u području kristalografije i srodnih disciplina.

Nakon zaprimanja potpisane molbe za učlanjenje, tajnica prijedlog daje na elektroničko javno glasanje Skupštini HUK-a, te, ako se, sukladno Statutu, dvotrećinska većina članova koji pristupe glasanju izjasni za primanje novog člana, a da je glasanju pristupila natpolovična većina svih članova HUK-a, članstvo se smatra odoborenim, te novi član/članica dobija elektroničku poruku s odgovarajućom obavijesti, a njegovi/njezini podaci se uvrštavaju na popis članova HUK-a.

e-obrazac za učlanjenje u HUK beta