ZoranStefanicAbstractsECM, HUK-ov mrežni automatizirani sustav za slanje i evaluaciju sažetaka, posebno razvijen za potrebe europskih kristalografskih kongresa i prilagođen svim njihovim posebnostima, a kojega je u cijelosti, za potrebe ECM29 u Rovinju, razvio HUK-ov dr. Zoran Štefanić, nakon ECM29, rabit će se i na predstojećem ECM30 u Baselu, koji će se održati u kolovozu 2016. Organizacijski odbor ECM30 je, nakon pažljivog ispitivanje svih mogućnosti koje su im bile na raspolaganju, za slanje i znanstvenu evaluaciju pristiglih sažetaka na ovom kongresu, odabrao upravo HUK-ov software. Bravo dr. Zoran Štefanić.