Hrvatska udruga kristalografa (HUK), nakon 18 mjeseci postojanja, bira svoj logo. Natječaj za logo otvoren je svim članovima HUK-a, ali i drugim kristalografima, prirodoslovcima i umjestnicima, koji svoja rješenja trebaju poslati najkasnije do petka, 14. ožujka 2014. na elektroničku adresu mcetina@ttf.hr. Koordinator izbora logoa je dopredsjednik HUK-a, prof. dr. Mario Cetina, koji će zaprimiti sva pristigla rješenja, te ih dati na glasanje članovima HUK-a. Članovi HUK-a glasat će elektronički, a prof. Cetina će te glasove arhivirati i objaviti pobjedničko rješenje, odnosno rješenje koje je dobilo najviše glasova članova HUK-a. Dizajnerica Mirna Strmečki, koja je uspješno dizajnirala logo 29. Europskog kristalografskog sastanka u Rovinju, će biti angažirana za vizualnu i umjetničku doradu pobjedničkog rješenja (rješenja koje dobije najviše glasova članova HUK-a).