Poštovane članice i članovi HUK-a,

Čeka nas Treća sjednica Skupštine za koju predlažem sljedeći dnevni red, kojeg sve članice i članovi mogu dopunjavati slanjem odgovora na ovaj post.

  1. Usvajanje logoa Hrvatske udruge kristalografa
  2. Izmjene Statuta HUK-a u dijelu koji se odnosi na prijem novih članova i dijelu koji se odnosi na financijsko poslovanje
  3. Imenovanje osobe koja će biti odgovorna za praćenje svih natječaja (europskih, nacionalnih, lokalnih i komercijalnih) za potpore, sponzorstva i sl.
  4. Prihvaćanje prijedloga dr. Jasminke Popović da se HUK kandidira za organizaciju Treće europske kristalografske škole i (ako da) imenovanje Organizacijskog odbora, te usvajanje programa Škole kojeg valja predstaviti vijećnicima ECA-e na IUCr kongresu u Montrealu ovog kolovoza
  5. Prihvaćanje organizacije skupa (u suradnji s HKZ) Suvremena kristalografija u Hrvatskoj, 30.09.2014.
  6. Izvještaj o napretku u provedbi programa “Natjecanje u rastu kristala”
  7. Mrežne stranice HUK-a, korisnički identiteti, koordinatori razvoja
  8. Isključenja iz članstva Udruge

OBRAZLOŽENJE:

Sadašnje statutarno rješenje o prijemu novih članova podrazumijeva da svatko tko želi može ispuniti pristupnicu, a zatim tajnica koja je zadužena za vođenje registra članova mora provesti odgovarajuću proceduru te uvrstiti pristupnika na popis članova HUK-a. Moje je mišljenje da se Skupština mora izjasniti o prijemu svakog novog člana. Kako smo vidjeli, elektroničko glasanje nam ne uzima puno vremena. HUK je pravna osoba, ima imovinu i financijske obveze, te članstvo u HUK-u podrazumijeva niz pravnih i financijskih konzekvenci. Zato je važno imati nadzor nad prijemom novih članova u naš klub.

Sadašnja rješenja o financijskom poslovanju predviđaju obvezan supotpis predsjednika (dopredsjednika) i blagajnika. U praksi to je nepraktično i oduzima puno vremena, katkad i nemoguće. Predlažem izmjene kojima bi se jednu osobu ovlastilo za financijsko poslovanje, te ju se obvezalo na redovite financijske izvještaje uz bankovne izvatke (to je i sad godišnja obveza Predsjednika). Inače, ti su izvještaji već dostupni za 2012 i 2013 godinu na mrežnim stranicama HUK-a svim članovima HUK-a.

Ove godine HUK je propustio natječaj grada Zagreba za potporu udrugama. Bilo bi sjajno kad bismo imali člana ili članicu koji bi uspostavio čvrstu strukturu provjere svih mogućih lokalnih i nacionalnih, pogotovo europskih natječaja koji bi mogli biti od interesa za HUK. Nadam se da ćemo imati motiviranog dobrovoljca za to.

Molim dr. Jasminku Popović da da šire obrazloženje točke 4.

Zbog dvogodišnjeg neplaćanja članarine i neaktivnosti, temeljem statutarnih odredbi ovlašten sam predložiti Skupštini neka isključenja iz članstva.