Hrvatska udruga kristalografa (HUK) može, u skladu sa svojim interesima, vizijom i misijom, te u skladu sa statutarnim odredbama i važećim zakonskim propisima, drugim pravnim osobama (u daljem tekstu: Tražitelj potpore) dodijeliti sponzorsku ili donatorsku pomoć.

Tražitelj potpore molbu za sponzorstvo ili donaciju upućuje tajniku/tajnici HUK-a putem e-pošte.

Molba se piše na engleskom jeziku u slobodnom formatu, a prilaže joj se obrazloženje, također na engleskom jeziku.

Obrazloženje mora sadržavati:

  1. potpune informacije o Tražitelju potpore te kratki opis projekta za koji se traži potpora,
  2. traženi iznos sredstava potpore,
  3. način na koji će dobivena sredstva biti utrošena i (
  4. način na koji će se uloga HUK-a kao donatora/sponzora istaknuti u toku provedbe projekta i nakon nje.

O molbi odlučuje Skupština Hrvatske udruge kristalografa, u skladu s procedurom propisanom Pravilnikom o dodjeli sponzorstava i donacija, kojeg je Skupština HUK-a donijela javnim e-glasanjem, 2. ožujka 2018. Ako Skupština odobri donaciju/sponzorstvo, sklapa se ugovor o donaciji/sponzorstvu, te se predmetna svota uplaćuje na račun Tražitelja potpore.

Tražitelj potpore je obvezan na prikladan način za svaki pojedini sponzorirani/donirani projekt, istaknuti Hrvatsku udrugu kristalografa kao podupiratelja, te dokumentaciju o tome dostaviti Hrvatskoj udruzi kristalografa najkasnije 15 radnih dana nakon završetka provedbe projekta.

Tražitelj je obvezan sredstva potrošiti namjenski i u Ugovoru definiranom roku. U suprotnom, sredstva se vraćaju Hrvatskoj udruzi kristalografa.