Na na svojoj elektroničkoj sjednici 28. i 29. travnja 2014. Skupština HUK-a je većinom glasova (17 članova od 20 je glasalo, svi su glasali ZA, nitko protiv ni nitko suzdržan) prihvatila kandidaturu HUK-a za organizaciju 3. Europske kristalografske škole u Bolu na Braču, posljednjeg tjedna rujna 2016. Kandidaturu će predstaviti Vijeću Europske kristalografske zajednice dr. Jasminka Popović, predsjednica organizacijskog odbora Škole. Uz nju, u organizacijski odbor su ušli Marijana Đaković kao potpredsjednica te Biserka Kojić-Prodić, Ana Šantić, Aleksandar Višnjevac,  Anthony Linden i Alexander Blake. Materijali za kandidaturu će u zadanom roku (najkasnije 5. svibnja 2014.) biti otpremljeni tajnici Europske kristalografske zajednice Georgini Rosair, a konačna odluka o mjestu održavanja Škole bit će donešena na Sjednici Vijeća ECA-e u Montrealu, u kolovozu 2014. Prva Europska kristalografska škola održat će se ovog ljeta u Paviji, a druga 2015 u Oviedu.

Na istoj sjednici, Skupština je većinom glasova (17 članova od 20 je glasalo, svi su glasali ZA, nitko protiv ni nitko suzdržan), usvojila rješenje za logotip Hrvatske udruge kristalografa. Prema toj odluci, od danas, ovo je službeni logo naše udruge. Autor idejnog rješenja je dr. Zoran Štefanić, član HUK-a, a rješenje je vizualno obradila, te izradila skup grafičkih standarda dizajnerica gđa Mirna Strmečki.

Tajnica HUK-a, dr. Marijana Đaković će sastaviti Zapisnik ove elektroničke sjednice te će on svima zainteersiranim biti na raspolaganju na mrežnim stranicama HUK-a.

logo3