Novi Statut Hrvatske udruge kristalografa kojeg je Skupština donijela na elektronskom glasanju od 7. do 11. veljače 2019. verificiran je 5. travnja 2019. od strane Ureda za opće poslove Grada Zagreba, te je potvrđena njegova usklađenost sa Zakonom o udrugama. Time je Statut stupio na snagu. Glavna promjena u odnosu na prethodni, sada nevažeći Statut, jeste uvođenje instituta počasnog članstva. Počasni članovi nisu članovi Skupštine HUK-a, ne plaćaju članarinu i nemaju pravo odlučivanja. To su ugledni članovi kristalografske zajednice koji savjetodavno i svojim stručnim autoritetom mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva HUK-a.